Transparència

El dia a dia de la coordinadora és un treball continu d'equip que bascula entre l'ecosistema presencial i el digital, i on la transparència és confiança. Si bé hi ha persones alliberades, la majoria són voluntàries; i la diversitat dels col·lectius és tan gran que un dels reptes de tot espai comunitari és l'harmonia del propi ecosistema.

És per això que, des de Lleialtec, creiem fermament que, garantint bones pràctiques de transparència, predisposem l'ecosistema de la CELS a organitzar-se de forma orgànica i harmònica en medis físics i virtuals que es complementen. Per tal visibilitzar altres iniciatives relacionades amb la transparència, en una assemblea de 2017 es va consensuar donar suport a la campanya de la Free Software Foundation Public money, public code que demana a les Institucions alliberar el codi que es crea amb diners públics.

Free Software, Free Society!

Transparència interna

Volem que les sòcies i administratives tinguin accés a la documentació i puguin participar del funcionament de La Lleialtat. I per això, per tal de contribuir a una comunitat més ben organitzada, busquem crear un entorn inclusiu, on no hi ha grups de persones amb més informació que d'altres.

Les sòcies i administratives tenen accés a l' àgora , on s'exposen i es debaten temes relacionats amb La Lleialtat. L'àgora s'estructura per comissions, i cada comissió pot anar penjant fils de diverses temàtiques. A més, les persones que s'impliquen en alguna comissió tenen accés a la documentació interna al núvol de La Lleialtat amb permisos de lectura, i de lectura i escriptura a les carpetes de la seva comissió.

Transparència amb el veïnat

Des de Lleialtec, volem ajudar a La Lleialtat a ser una entitat transparent, més enllà del que la llei requereix. És per això, que implementem mecanismes que faciliten, de manera integrada, la publicació de l'activitat diària de l'equipament a la web.

Amb l'objectiu de mantenir actualitzades les dades publicades (i que es requereix per llei) busquem solucions que evitin tasques afegides i que suposen més treball. I per això, integrem la gestió del centre amb la publicació de les dades a la web.

Un exemple, n'és la sincronització de carpetes de documents. Això, permet que el personal administratiu pugui gestionar la documentació de caràcter públic igual que qualsevol altra documentació. El nostre "núvol disposa d'una carpeta "Públic" on tots els documents que s'hi posen es publiquen automàgicament a un subdomini de la web de l'equipament.

Arxius Oberts

El programa que permet aquesta virgueria de convertir allò "privat" en públic és Arxius Oberts que, a més, incorpora un potent motor de cerca que facilita trobar la informació que necessitem. És un programari de quilòmetre zero que a més de robust, és maleable, eficient i summament elegant.