Participa!

Convidem a altres persones i col·lectius de la comunitat del programari lliure i/o sensibilitzats amb la importància de l'apoderament digital a donar suport i/o contribuir en el desenvolupament d' Equipaments Lliures . I fem una crida a tots els espais de gestió comunitària a replicar eines i continguts que des d'aquí promovem per així vetllar per la seva salut digital i la de les seves veïnes i usuàries d'aquestes espais.

  • Difoneu el projecte arreu. A les xarxes socials, farem servir l'etiqueta #EquipamentsLliures #laLleialtat #BerenaTec #FEDIVERSE #GAFAM ...

  • Veniu a les activitats que organitzem, com trobades, cursets i taules obertes.

  • Contacteu-nos

    • per sol·licitar acompanyament a info@equipamentslliures.cat o al correu d'informació de la Lleialtat info@lleialtat.cat.

    • per saludar-nos a les xarxes socials @lleialtec@santsenques.cat. No participem de xarxes asocials privatives però sí de les lliures i ètiques. Volem fomentar una participació digital ètica. Saludeu-nos a les xarxes socials lliures ;)