Instància

L'àgora és la nostra eina de participació digital a la CELS. El 3 de gener de 2019, les persones tècniques del PAS, -que gestionen el dia a dia de l'equipament-, escrivien el següent:

Com molts sabreu a l’Ajuntament de Barcelona, contrariament al que diuen el seu pla: Barcelona Ciutat Digital, on plantejen una Transició cap a codi i estàndards oberts segueixen treballant exclusivament amb programari propietari.

Això representa un problema per a aquelles entitats en que hem optat per treballar amb programari lliure. Sense anar més lluny a l’hora de justificar les subvencions, ja que fan servir excels amb formules que no funcionen quan es passen a format lliure.

Per això a una de les darreres assemblees es va plantejar fer una instància demanant que, com a mínim, també tinguin els formularis en format lliure. He redactat un document per que és un problema que principalment ens trobem a l’equip tècnic. Us el comparteixo a veure que us sembla i en quant es vegi bé l’entrem a registre.

Als comentaris del fil de l'àgora, el projecte de La Troca remarcava que es troben a la mateixa situació; i entre altres comentaris, hi va haver dues aportacions al text.

Llegeix la instància que es va enviar des de la CELS.

La resposta va ser altament insatisfactòria. Altres equipaments, com es comentava a la Trobada, tenen els mateixos problemes i no encoratja gens treballar amb programari lliure si l'administració no predica amb l'exemple.

Llegeix la resposta de l'Ajuntament.