Tecnologia ètica i feminista

Introducció

La tecnologia se sol explicar des de lògiques comercials i capitalistes, a banda que hi predomina la dimensió productivista i patriarcal. Volem oferir una aproximació als diferents àmbits de la tecnologia per adquirir coneixement i consciència crítica.

Objectius i mètodes

Conceptes teòrics i dinàmiques participatives per a conèixer i fomentar una elecció conscient de les tecnologies, aproximar-se a les alternatives més ètiques i segures i conèixer les seves lluites i reptes, des de la perspectiva ciberfeminista. En concret podràs aprendre: com funciona internet, adquirir nocions de seguretat i privacitat digital, ser més autosuficient en producció web, trobar alternatives a les xarxes socials i plataformes de comunicació, aprendre el funcionament bàsic de gnu/linux, iniciar-se en altres alternatives de programari lliure, tenir un ús més ètic en la tecnologia mòbil i smartphone, descobrir recursos, comunitats, etc. Teoria i pràctica, des d’un diàleg o inèrcia de les motivacions de les persones assistents i els objectius generals.

Temari

  • Introducció a les tecnologies lliures, conceptes de les màquines i les xarxes, la internet feminista, gnu/linux.
  • Seguretat digital des d'una autodefensa feminista
  • gnu/linux, alternatives lliures a eines i programes usuals.
  • Aproximació a la tecnologia que més ens agradi.

A qui va dirigit

A persones que vulguin augmentar la seva sobirania tecnològica i perspectiva de gènere digital, conèixer alternatives de programari lliure i tenir més recursos i consciència de les tecnologies. Nivell inicial / mig.

Durada

4 sessions de 2hores, 8hores. Horari de matins i/o tardes.