Equipaments Lliures

Equipaments Lliures és un projecte proposat des de la Lleialtec i que compta amb el suport de la CELS, la Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat Santsenca. El projecte té per objectiu consolidar la Sobirania Tecnològica a La Lleialtat Santsenca, i els seus tres eixos, -en sintonia amb els de Lleialtec-, són la implementació d'infraestructures lliures, la divulgació de tecnològies ètiques i la formació en nous conceptes i oficis.

detall tríptic - eixos Equipaments Lliures

Tenim un eix d' infraestructura perquè volem predicar amb l'exemple i dotar-nos d'eines tecnològiques autogestionades: lliures i ètiques; tenim un eix de divulgació perquè tan volem alertar sobre l'ús i abús de tecnologies que priven la llibertat de les seves usuàries, com volem donar a conèixer alternatives a aquests serveis privatius; i tenim un eix de formació perquè volem participar en l'apoderament digital de les nostres veïnes i ajudar a crear nous aprenentatges i oportunitats a través de les tecnologies lliures.

Per tot, ens emociona pensar que el model que estem creant sigui replicat per altres equipaments que, municipals o no, siguin vertebradors del teixit social dels seus barris.

Al setembre de 2018, l'Ajuntament de Barcelona ens ha atorgat una subvenció "Impulsem el que fas" i, amb ella, continuarem treballant en aquests eixos per consolidar La Lleialtat com a el primer equipament lliure i ètic de la ciutat de Barcelona. Us fem cinc cèntims del que volem fer:

Infraestructura

Adquirir maquinari: servidors, plaques, etc.; configurar-lo amb programari lliure; i mantenir-lo

Continuar implementant i mantentint eines lliures i ètiques: xarxa social lliure, tallafocs, permisos, etc. i en desenvoluparem, ERP espais, ERP Cafè, nova web, etc.

Continuar col·laborant amb el projecte "L'Àlbum familiar" per tal d'ajudar a desenvolupar el projecte amb programari lliure.

Continuar documentant la infraestructura implementada al HowTos per tal de formentar-ne la seva replicabilitat en altres espais d'acció comunitària que cerquin vetllar per la seva autogestió tecnològica.

Actualització 2020: durant el projecte equipaments lliures es van preveure recursos per millorar la web de la Lleialtat però com es depenia de la identitat gràfica, els diners destinats a la web es van derivar a la creació d'un programari de gestió documental per a l'Àlbum familiar amb llicència AGPLv3. Codi del programa: https://gitlab.com/lleialtec/album-familiar.

Més informació al llibre "Totes les lluites són una: tecnologies ètiques per a la transformació social".

Divulgació

BerenaTec

Al desembre comencem els berenars tecnològics , on donarem a conèixer 1) projectes que fomenten la Sobirania Tecnològica i 2) despropòsits de les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

Campanyes

proFEDIVERSE : volem convidar a totes les persones o organitzacions horitzontals, especialment les que formen part de la CELS i/o d'iniciatives de l'ESS, a participar de les xarxes socials lliures i ètiques. Per fer-ho, primer, volem informar sobre què són les xarxes socials lliures i què les distingeixen de les xarxes asocials privatives. Ho expliquem al llibret FEDIVERSE, xarxes lliures i ètiques .

Un cop informades, posem a disposició de les veïnes de Sants el node Santsenques.cat . Allà, podran crear un compte d'usuària a un node de proximitat. Un cop registrades al node, ja podran contactar amb la resta d'usuàries de la FEDIVERSE. El node Santsenques l'autogestionem membres de Lleialtec i, en la mesura dels possibles, anirem donant suport tècnic i conceptual a les veïnes.

antiGAFAM : volem informar a les veïnes de les males pràctiques dels gegants tecnològics. Al primer berenar, coneixerem aquests nous conceptes; i als següents, donarem a conèixer cadascuna de les lletres (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) a través de la traducció al català de la campanya de l'associació francesa La Quadrature du Net.

Festes d'instal·lació

En volem fer dues l'any: pel SobTec (març) i pel Dia de la Llibertat del programari (setembre)

Càpsules Troca

Volem seguir col·laborant amb La Troca i les seves càpsules informàtiques

Llibret de bones pràctiques

Volem publicar un llibret de bones pràctiques que explori les tangents entre l'Economia Social i Solidària, i el programari lliure. Actualització 2020: el llibre va ser publicat a finals del 2019 sota el títol "Totes les lluites són una: tecnologies ètiques per a la transformació social".

Formació

Snap!Arcade

Volem crear una Snap!Arcade , una màquina recreativa amb programari lliure i, en la mesura que es pugui, el maquinari també serà lliure. A més, proposarem cursets per aprendre a programar jocs i animacions per la màquina. La temàtica del disseny i la seva execució es consensuarà a la comissió d'acció comunitària. I es proposa participar a les entitats de la CELS i les veïnes que així ho desitgin, a col·laborar en el muntatge i la creació del contingut digital de la màquina.

TeatreTec

Volem ajudar a crear una obra de teatre tecnològica, on petites i grans puguem gaudir de la computació sense ordinadors, de forma lúdica i gairebé màgica. Apunts per al TeatreTec

BiblioTec

Volem configurar un espai d'autoaprenentatge en matèria de sobirania tecnològica. És per això que volem adquirir llibres físics i posar-los a disposició de les entitats de la CELS que els vulguin llegir. També es podria fer un club de lectura per comentar els llibres. Més info a la Bibliotec

Més informació