Resposta de l'Ajuntament

Aquesta va ser la resposta de l'Ajuntament a la instància presentada des de la CELS:

Benvolgut ciutadà / benvolguda ciutadana,

Responem a la vostra comunicació rebuda el 16 de gener de 2019, amb codi 8113VVL sobre consultes sobre la web de l’IMI.

Us informem que una gran part dels documents que es publiquen en els portals de l’Ajuntament de Barcelona estan en format PDF, format obert i inclòs a l’esquema nacional d’interoperabilitat.

Actualment disposem d’un elevat enfoc d’orientació a la transparència, tot i que disposem d’un elevat nombre de documents i eines d’edició internes. Estem en un procés de millora continua per adaptar els documents i les eines a formats oberts, en aquest sentit, es fan auditories periòdiques per detectar millores i també, s’està redactant una instrucció de govern per garantir que la totalitat de les relacions d’Ajuntament amb la ciutadania es realitzin a través de documents oberts i estàndards.

Us agraïm la vostra participació i restem a la vostra disposició per a futures comunicacions.

Cordialment,