Núvol

Així com altres organitzacions, La Lleialtat té requeriments administratius. Les persones que participem de la CELS, -i que inclou l'equip de cinc persones que gestionen el dia a dia de l'equipament-, ho fem amb eines lliures i ètiques. I el núvol, és una eina clau per crear, emmagatzemar i compartir els arxius que es generen des de qualsevol de les comissions de la CELS.

Documents compartits

Per tal de gestionar els documents que es generen en la gestió de l'equipament, fem servir l'eina Nextcloud, a la que anomenem "el núvol". Nextcloud és un programari lliure que serveix per emmagatzemar arxius (documents de text, imatges, fulles de càlcul, etc.). A través del navegador, aquelles persones que formen part d'alguna comissió, poden consultar i editar els arxius des de qualsevol lloc. L'eina, ens permet compartir:

  • carpetes i documents entre administratives i sòcies de La Lleialtat
  • documents amb persones alienes a l'equipament (fent servir enllaços públics)
  • documentació de caràcter públic amb el veïnat a través de la web.

Entorn sincronitzat

Poder accedir al núvol des de qualsevol lloc és molt útil, però depenem de la connectivitat d'Internet. Un cop a La Lleialtat, és encara més pràctic treballar amb programari local (LibreOffice, Thunderbird, Scribus, etc.).

Hem sincronitzat els documents al núvol amb els llocs de treball del despatx, creant així un entorn eficient que s'espera de qualsevol oficina del segle XXI ;)

Calendaris i agenda

A més de permetre emmagatzemar i compartir arxius, Nextcloud inclou altres eines, com una app de calendari que, a més de poder-se usar via web, sincronitza amb el gestor de correu Thunderbird. I així, es facilita l'ús del calendari entre els diversos llocs de treball. Es poden crear calendaris i agendes segons la necessitat, i es poden compartir amb altres usuàries i/o grups d'usuàries de Nextcloud.

L'agenda d'activitats es publica via una API per així poder ser visualitzada des de la web de La Lleialtat que també està creada amb programari lliure, concretament Wordpress.

Correu electrònic

Les persones que treballen a La Lleialtat fan servir el gestor de correu Thunderbird als seus ordinadors (IMAP). Tot i no ser al despatx, però, poden igualment accedir al seu correu electrònic a través del núvol. Per fer-ho, hem activat l'aplicació de correu electrònic Rainloop de Nextcloud.

Pads

Oferim servei de pads o documents col·laboratius amb etherpad.