Infraestructura

Les persones que participen a la CELS, -entitat gestora de l'equipament de La Lleialtat-, s'organitzen mitjançant eines lliures i ètiques que s'allotgen en servidors auto-gestionats.

Dues eines principals d'organització són el núvol , on s'emmagatzemen les dades i es comparteixen arxius; i l' àgora , un espai de debat que serveix d'assemblea permanent online.

L'accés al núvol es determina en funció de la pertinença: tots els membres de la CELS tenen accés a llegir els documents del núvol; i les persones que pertanyen a una o més comissions, tenen accés a les carpetes de núvol que li corresponen per comissió, on poden llegir i editar documents online.

A més, per a la comunicació interna i externa, es fa servir un mail no corporatiu i integrat al núvol; i per a la difusió d'esdeveniments, s'utilitza una pàgina web i un butlletí digital respectuós amb les dades de les usuàries.

A La Lleialtat tenim accés a Internet, la xarxa de xarxes. I disposem d'una aula informàtica que si bé va ser creada per donar suport al projecte de La Troca, dóna també servei a altres comissions i projectes de la CELS, així com a les persones, col·lectius i entitats del barri que la necessitin.

Així mateix, donem servei de pads o documents col·laboratius.

Objectius

  • Crear un entorn on, un ampli conjunt del veïnat, tingui coneixements sobre les instal·lacions de l'equipament, sent capaços de mantenir les instal·lacions i replicar-les a altres equipaments.
  • Procurar que les eines, la infraestructura i les tasques que falten per fer es realitzin acompanyades de documentació i tallers de formació per assegurar que les instal·lacions TIC de La Lleialtat són conegudes per persones del barri i per persones d'altres equipaments municipals, fent així replicable i sostenible el projecte.
  • Organitzar els tallers corresponents per a la formació en les competències tècniques que calguin
  • Formar grups de treball per a realitzar i implentar tasques
  • Donar suport a l'equip tècnic de l'equipament i a les persones associades a la CELS.

Fins ara, a la Lleialtat, s'han dut a terme les següent accions d'infraestructura:

En desenvolupament

  • Creació d'un software de gestió integral de l'equipament (tipus ERP) que ens permeti gestionar socis, reservar sales, facturar activitats, fer seguiment d'inventari, etc.