fediverse

Un passeig pel fediverse

2008 Juliol

Evan Pomodorou Crea un programa escrit en PHP per fer córrer una mena de Twitter de nom Laconica. Aquest programa, -també anomenat Laconica-, permetia federar amb altres nodes que feien córrer el mateix programa fent servir el protocol OpenMicroBlogging

2009 Setembre

Laconica, a la versió 0.8.1 passa a anomenar-se StatusNet

2010 Març

S'implementa l'estàndard OStatus
Atom, Activity Streams, WebSub, Salmon, i WebFinger

2012 Gener

El W3C Community Group es disposa per mantenir i seguir desenvolupant l'estàndard OStatus

2012 Juny

Evan Prodromou informa que identi.ca té 900,000 usuaris i 10M entrades.
El "stack LAMP" comença a mostrar dificultats de manteniment

2012 Setembre

Evan Prodromou comença el desenvolupament d'un nou protocol, pump.io, que fa "el que realment la gent vol d'una xarxa social"

2012 Desembre

L'Evan anuncia que es tancarà identi.ca
Observa que el "stack" no és escalable i es dedicarà a pump.io

2013 Juny

S'anuncia que StatusNet formarà part del projecte GNU social Mikael Nordfeldth i el fundador de GNU Social, Matt Lee, lideren el desenvolupament.
L'Evan finalitza la migració de identi.ca a pump.io

Època post identi.ca

La xarxa es redueix a quatre gats

2013 Agost

@hannes comença el desenvolupament de Qvitter

2014 Juliol

El World Wide Web Consortium (W3C) inicia el "Federated Social Web Working Group" (grup de treball per la federació de xarxes socials federades)

2015 Gener

Twitter suspèn el compte de @barbijaputa. Qvitter Spain té 6,667 usuaris

2015 Juny

Primer "commit" de Peertube

2016 Febrer

Primer "commit" de Mastodon

2016 Juliol

GNUSocial té video!!
https://hooktube.com/watch?v=t1lYU5CA40o

2016 Octubre

Primer "commit" de Pleroma

2017 Abril

Mastodon es fa viral. Algunes migracions massives de Twitter, -per temes de censura-, ajuden a l'auge de Mastodon

2017 Maig

Primer "commit" de Misskey

2017 Juny

Primer "commmit" de Funkwhale

2018 Gener

El W3C recomana l'estàndard ActivityPub

2018 Juny

Primer "commit" de PixelFed